Freelance

Branding

Okładki

okładki do piosenek na platformy muzyczne

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

praca z SIW'em instytucji kultury; plakaty, banery, standy, pylony, ulotki, social media, katalogi, aplikacje wewnętrzne, gadżety

wystawy

Klub Muzyczny CSK

wydarzenia

wydarzenia w przestrzeniach budynku CSK

projekty

projekt płyty, pudełka i bookletu świątecznych utworów wydanych w Labolatorium Dźwięku CSK w 2021 roku