Czym są?

źródło: kolaż własny zrobiony z elementów dostępnych online

Nazwa “kolaż” (fr. collage) pochodzi od francuskiego słowa “coller” czyli “sklejać”. W zachodniej sztuce nowoczesnej ten termin, w odniesieniu do dzieł artystycznych, pojawił się na początku XX w. we Francji – chociaż sama technika znana była od dawna, np. w cesarstwie chińskim.

Kolaż polega na tworzeniu własnej kompozycji, nowego dzieła artystycznego, przez łączenie fragmentów z różnych materiałów: papieru, tkanin, fotografii, magazynów, książek czy rysunków.

Najbardziej charakterystycznym elementem kolażu są wycinki z gazet – napisy i obrazki, które zestawia się ze sobą w zaskakujący sposób. Korzysta on więc z gotowych, wcześniej istniejących elementów, łącząc je w nową całość.

Źródłem idei kolażu jest myśl, że w sztuce wszystko już było – pozostało nam tylko odtwarzanie wcześniej zrealizowanych pomysłów – ale nawet to, co już istnieje w jakiejś formie, można przetworzyć, połączyć na nowo, uzyskując nowe znaczenie i nową jakość. Przesłanie kolażu leży właśnie w zderzeniu czasem przeciwstawnych, czasem zaskakujących, czasem niespodziewanie pasujących do siebie elementów, i stworzenie nieistniejącej wcześniej treści, znaczenia.